# عروسک_ها_دیگر_عروس_نیستند

کسر زمانه

کسر زمانه معکوس شده است    عروسک ها دیگر عروس نیستند؛                                   جذر یک هوسندو ضرب صد خیال...                                                          حساب کن؟؟     آمدند ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 28 بازدید