# داراشک

داراشک

         دوست دارم لحظه هارا سرکنم                                                    تا کنارت خستگی را درکنم        دوست دارم حکم داراشک را                                        با شب ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 25 بازدید