باغبان

  من گل کوچک قصری بزرگم؛
            اما دلم قصر نمی خواهد باغچه را دوست دارم ،،
                                              ودودست مهربان باغبان را...
           

                وقتی می گویی: گلم، خوب فکرهایت را کرده ای ؟؟
                                                      خارها سربازان منند...        
                                                                                                                                                                                                8/ 8/ 91

/ 2 نظر / 36 بازدید
ستاره جونم

وقتی عاشق باغچه ای باید عاشق باغچبان باشی نه باغبان .اینجوریاست

محمدرضا

آنگاه که صدایت کردم به نگاهی پاسخم گویم باش که صبورم... همچو بلبل... در جفای خارهایت...