خدا

 

           خیلی وقتها سرش غر می زنم،،


 

اما می دانم!

تنها اوست که مرا رها نمی کند...     
                             

 

                              

 

او


آرامِِ آرام می رود

 

من آرام آرام می میرم...

/ 0 نظر / 100 بازدید