تنهای تنها

              
            بچه ک بودیم مادرم همیشه می گفت :تو مثل ماه می مونی؟؟؟خجالت
            بزرگ ک شدم فهمیدم راست می گفت،،من مثل ماهم؛
                                                                         

                                                                       تنهای تنهاافسوس

                                                                                                  9/ 8/ 91

        

/ 2 نظر / 26 بازدید
ستاره جونم

یادمان باشد گر خاطرمان تنها ماند دل به هر بی سرو پایی ندهیم

arsham

good