داراشک

         دوست دارم لحظه هارا سرکنم                 
                                  تا کنارت خستگی را درکنم


        دوست دارم حکم داراشک را     
                                  با شب چشمان تو باورکنم

/ 5 نظر / 25 بازدید

گاهی سخت ترین کارِ دنیا، می شود نفس کشیدن! همین نفسِ خودمان که گاهی راهش را کج می کند و گیر می کند میانِ بغض هایِ خوابیده یِ خاکستری ! mamnomn az hozoret age ba tabadol link moafegh bodi khabaram kon

دل شکسته

گاهی سخت ترین کارِ دنیا، می شود نفس کشیدن! همین نفسِ خودمان که گاهی راهش را کج می کند و گیر می کند میانِ بغض هایِ خوابیده یِ خاکستری ! mamnomn az hozoret age ba tabadol link moafegh bodi khabaram kon

سلام منو سعید باهمیم واقعا ازت ممنونم

بابا وحید هم بااین پیام دادنش

وحید خ

خیلی عالی خیلی عالی خیلی عالی بود