راحیل ماندگار

خدایا!راه را نمی بینم! آینده پنهان است،،اما مهم نیست،همین کافی ست ک تو راه را می بینی و من تورا ...

دی 96
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
1 پست