راحیل ماندگار

خدایا!راه را نمی بینم! آینده پنهان است،،اما مهم نیست،همین کافی ست ک تو راه را می بینی و من تورا ...

» ۱۳٩٥/٦/٤ :: ۱۳٩٥/٦/٤
» غزلی زیبا از حضرت حافظ تقدیم به همسرمهربانم،رسول :: ۱۳٩۳/۸/٢٦
» ای آفتاب مهربان بتاب... :: ۱۳٩۳/٥/٥
» رهبرعزیزم تولدت تولد همه ی خوبی هاست تولدت مبارک** :: ۱۳٩۳/٤/٢٤
» خسته ام :: ۱۳٩۳/٢/٢
» چشم به راه خیال :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» خدا :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» بامن بمان :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» خراب آباد :: ۱۳٩٢/٧/٥
» چه آزادی قشنگ است :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» نبودنت :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
» امروز ک می روی :: ۱۳٩٢/٥/٢
» انتظار :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» دل نوشته :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» عشق پاک :: ۱۳٩٢/۳/٥
» طبق های صدا :: ۱۳٩٢/٢/٦
» باور :: ۱۳٩٢/۱/۸
» کجاست خورشید :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» علامت سوال :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» برو :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» شهر سوخته :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» هنوز... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» تکرارمن :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» یلدای تنهایی :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» عشق :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» بر اساس یک داستان واقعی :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» داراشک :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» بیابان :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» عروس آسمان :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» زندگی یعنی!!! :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» ۱۳٩۱/۸/٢٧ :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» درد :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» انسان وآب :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» تنهایی من ونیمکت :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» پریدن ها :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» باغبان :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» تنهای تنها :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» کسر زمانه :: ۱۳٩۱/٧/٢٩قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت