راحیل ماندگار

خدایا!راه را نمی بینم! آینده پنهان است،،اما مهم نیست،همین کافی ست ک تو راه را می بینی و من تورا ... سیگار

وقتی یه پک ب آتیش سیگارت می زنی تا به آرامش خیالی برسی،، ب خاکستری ک

ازسوختن زندگیت به جا می مونه فکرکن...

 

 


      تو سیگارت رو بیشتر از من دوست داری!!

 

         90/7/12

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢٧| ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ| توسط راحیل ماندگار (خ. خلج)| نظرات ()

     ای آسمان


             نظاره کن ودر پی اشکی نباش،،
             

              که این درد


              اشک را به چشمان آبییت خشکانده

             

              است..

                                            87/10/18
     

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢٥| ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ| توسط راحیل ماندگار (خ. خلج)| نظرات ()


  انسان وآب


  روزگارانی بود
همه ی دشت از انسان خالی
آسمان بود وزمین
آب بودو خاک،
خاکیان دسته به دسته همه رخ بنمودند
همه وابسته به بالا، راه می پیمودند.
ناگهان موجودی
سرتسلیم فرو آورد برخاک زمین
آب بودو خاک بودو خانه برعرش زمین.
آدم آمد به میان
از پس تقصیری
رانده ازخانه ی معشوق پی تقدیری
هاج و واج ومانده
لطف حق یارش وتدبیر نگه دارش شد...
آسمان بودوزمین
آب بودوخاک بودوآدم وکشت وزمین
زندگانی می گشت
روزگاران می رفت
وخدایی که نظر داشت به مخلوق زمین
انبیاء می آورد
همه هم پشت دگر
درصراطی واحد.
مردم از بهر خدا
روزی از آب وزمین می خوردند،،
سربه سجاده ی کین می بردند!!

از فضایی تاریک
آسمان روشن شد
بام طاغوت فروریخت وایمان دم زد
عشق پیداشدوآتش به همه عالم زد
ومحمدصلوات ا..آمد
مایه ی فخر زمین
آسمان ها وزمین
همه ازپرتو انوار خدا نور گرفت
آسمان بودو زمین
آب بودو خاک بودو لطف دادار حکیم...

آب مهریه یاس
آب این نعمت ناب
آب اکسیر حیات
 ازدل واسطه ها جاری بود
رحمت وفیض خدا
خیرهای بی نصاب
همه ازبرکت انواری بود...

ناگهان بی خبران
ظلم جویان زمان
آب برواسطه هاشان بستند
آسمان بودو زمین
آّب بودو آّب بودو اشک حسرت زمین
لاله هاگلگون بود
دشت دل می گریید
روز عشق بازی فرهاد دل ومجنون بود.
آسمان می جوشید
برفرازش داغی آتشین می بارید
درپی آن همه ظلم
کودکی تشنه ی آب گوشه ای می نالید.

روزگارانی رفت...
آسمان بودو زمین
آب بودو خاک بودو جرعه ای معرفت ومهروجبین
آب بودو آیه ها
قدرت وعلم خدا
عده ای گمگشته در دامان خاک
اندکی در ماورای آفتاب.
ناگهان عالم کمی تغییر کرد
قاصدی عشقی دگر تعبیر کرد
چشمه هایی به افق باز شدند
آیه آیه همه همراز شدند
آب در گوش دلی زمزمه کرد
سّر هوشمندی آب
همه جا هلهله کرد.
هرنشانش می گفت!
همه ذرات،، وجودش می خواند!!
آسمان بودو زمین
آب بودو خاک بودواندکی معرفت وعلم ویقین.
 
اینک از لطف خدا
بی نیاز از خلقیم
آب، نوشین وگوارا نوشیم.
ناسپاسی نکنیم
یادیاران باشیم.
تا بصیرت یابیم
بهر این آب چه خون ها ریختند
چه سران کز در شهرناویختند!!
چه لبانی از عطش سوخته اند،
چه اقاقی هایی چشم ها رو به افق دوخته اند؟؟
یادآنان باشیم
ناسپاسی نکنیم
سر به داران باشیم
ناسپاسی نکنیم...باعرض تسلیت به مناسبت  فرارسیدن ماه  عشق بازی عاشوراییان
راحیل ماندگار
86/2/25

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢٥| ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ| توسط راحیل ماندگار (خ. خلج)| نظرات ()من وتنهایی نیمکت ویک آه انتظار شیرین وخدا.........ما؟؟؟


                                  آن سوتر،یک نخ نگاه ونگاه........تو؟؟


4چرخ و یک فرمان و دوچشم خیره ی جاده ؛


یک انتظارتلخ ویک همیشه تباهی؟؟؟


                                             ...وتو؛


                                            یک نخ نگاه ونگاه!!   

      
        آه من کجایم وتوکجا!!!

انتظار:توقع    

        

 

گاهی وقتا آدم دلش می خواد رو نیمکت تنهاییش بشینه کنار خدا،،وعاشقانه صداش

بزنه: آه،آه...  

واین در حالیه ک ی سری آدم ... دورو برش پرسه می زننو و می خوان تنهایی شو  ی

جور دیگه پر کنن!             ونمی دونن ک...                                               

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢۳| ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ| توسط راحیل ماندگار (خ. خلج)| نظرات ()

                                              دلاگوش کن
نگو رفتن،نگواز رفتن وفانی شدن هرگز که پرواز است !
نگوپرواز آسان است!
دلا هرگز به رفتن های سرگردان ،فرار مغزهای گنگ وبی وجدان ،نگو پرواز که سنگین است...!
پریدن بال وپرمی خواهدو همت
پریدن دل به دریاهازدن می خواهدو غیرت


                               پریدن مرد می خواهد


همان مردان بی آلایش وعاشق که از عالم گذشتند
گسستنداین قفس های زمان ،از خویش رستند
حصارتن بریدند
به جان ودل پریدند
همان هایی که روی دیده ودل چشم بستند
پریدندو جدایی را شکستند...

که تا امروز،

دانه ها در لانه هاشان عاشقانه سبز گردند
چنان پیچک به عالم ریشه سازند
درخت بیدگردندو به دنیا سایه باشند


که دیگرمهره ی مردی نبازد
که ابلیس زمان برخود ننازد


ولی امروز پرنده سخت دل تنگ است...

خوش آن دل ها که پر باز از زمان کردندو رفتند
خوشاآنان که آرامش گزیدند
خوش آن جانها که کوچ از وادی دنیا نمودند
خوشا آنان که بر منزل نشستند

چه مرغانی که زخمیدندو ماندند...
به زیرصم خصم آلاله گشتند...
چه تنهاوغریب هم ناله گشتند...

   نمی دانم چرا اینجا پرپرواز معنایی ندارد؟؟

چراچنگال غفلت را گشودیم
همه مردانگی هارا زدودیم
چرا عاشق کشی رسم نفس گیراست
چرااینجا پرنده سخت دل گیر است
چرا دنیا برایش چون قفس تنگ است
چراتنگ است


نمیدانم چرا اینجا پرنده درقفس آرام میمیرد
نمی دانم

خوش آن چشم ها که رفتندو ندیدند
حصار باغ عفت ها شکسته

خوش آن دل ها که جستندو رها گشتند ازاین دام
که دربندش درخت سبز مردی آرمیده
خوش آن گوش ها ک هرگز نشنیدند صدای قلب هایی که شکسته...

 

 

تقدیم به همه ی عزیزانی ک  رفتند و باز هم می روند تا ماامروز بمانیم به پای عهدی ک آنها به عشقش می رفتند/  اما آیا ما ماندیم به  ویا...؟؟


نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٢۳| ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ| توسط راحیل ماندگار (خ. خلج)| نظرات ()

  من گل کوچک قصری بزرگم؛
            اما دلم قصر نمی خواهد باغچه را دوست دارم ،،
                                              ودودست مهربان باغبان را...
           

                وقتی می گویی: گلم، خوب فکرهایت را کرده ای ؟؟
                                                      خارها سربازان منند...        
                                                                                                                                                                                                8/ 8/ 91

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/۱۱| ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ| توسط راحیل ماندگار (خ. خلج)| نظرات ()

              
            بچه ک بودیم مادرم همیشه می گفت :تو مثل ماه می مونی؟؟؟خجالت
            بزرگ ک شدم فهمیدم راست می گفت،،من مثل ماهم؛
                                                                         

                                                                       تنهای تنهاافسوس

                                                                                                  9/ 8/ 91

        

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/۱۱| ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ| توسط راحیل ماندگار (خ. خلج)| نظرات ()قالب جدید وبلاگ پيچك دات نت